కార్తీక మాసంలో శివుని వీటిని సమర్పిస్తే అత్యంత పుణ్యం కలుగుతాయి |Astro Syndicate

0
222

పెళ్లికానీ అమ్మాయికానీ అబ్బాయికానీ కార్తీక మాసంలో అష్టమిరోజు ఈపని చేస్తే తప్పకుండ పెళ్లి జరుగుతుంది|

సోమ ఏకాదశి అత్యంత శక్తులు వుండే ఆ రోజు ఈ 3 రాశులవారు ఈ చిన్న పని చేస్తే అనంత సంపదకు అధిపతి అవుతారు|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here