త నుండి న అక్షరముల పేరు గలవారు పశ్చిమ వైపు సింహ ద్వారం ఉంటే ఎం జరుగుతుందో తెలుసా |Astro Syndicate

0
247

 

కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఈ నోములు చేసి వీటిని దానం చేస్తే వెయ్యి జన్మల పుణ్యంపొందుతారు| Astro Syndicate

 

కార్తీక మాసం సోమవారం ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం ఎలా చేయాలో తెలుసా |Astro Syndicate

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here