20:11:2018 తేదీన క్షిరాబ్ధి ద్వాదశి రోజున ఈరాశులవారు ఈ పనిచేస్తారో 7జన్మల పుణ్యం వస్తుంది|GARAM CHAI

0
223

కార్తీక పౌర్ణమి మహా పర్వదినం ఇలాంటి రోజు మళ్ళీ రాదుకనీసం ఈ పని చేస్తే అపార సంపదకు అధిపతి అవ్వడం కాయం|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here