ప్రాణంగా ప్రేమించిన అమ్మాయి…. అబ్బాయ్ అని తెలిసి ఎం చేశాడో తెలుసా?

0
50

ఈ సంఘటన రష్యాలో జరిగింది. అందంగా ప్రేమిచాడు.ప్రాణంగా చూసుకున్నాడు. ఒక రోజు శారీరకంగా కలవడానికి సిద్ధమయ్యారు. సెక్స్ చేయడానికి సిద్ధమవుతుండగా ఆమె అమ్మాయికి కాదు మగాడిని తెలిసింది. అతని ఆగ్రహం కట్టలు తెచ్చుకున్నది. ఆమెను హత్య చేసి ముక్కలు ముక్కలు నరికేశాడు. తన అవయవాలను వండేశాడు. మైకేల్ తికోనోవ్ అనే డాక్టర్ నైనా సర్గుత్స్య ను ప్రేమిచాడు. ఇద్దరు కలిసి తన ఫ్లాట్ లో మద్యం తాగారు. ఆ తరువాత శృంగారానికి సిద్ధమవుతుండగా  ఆమె అమ్మాయిల మరీనా మగాడిని తెలిసింది. అయితే అతనికి వచ్చిన కోపానికి ఆమె గొంతు నులిమి చంపేశాడు. ఆ తరువాత శవాన్ని  టాయిలెట్ కు తీసుకొనివెళ్ళి ముక్కలుగా నరికేశాడు.టోయిలెట్లో పెట్టి ఫ్లాష్ చేశాడు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here