సరదాగా DNA పరీక్ష చేయించుకున్నారు…. ఆ తరువాత ఏమైనదో విడి పోయారు .

0
30

ఓ ప్రేమ జంట బోరు కొడుతున్నదని సరదాగా డీఎన్ఏ పరిక్ష చేయించుకున్నారు. ఆ తరువాత విడిపోయారు. ఎవరన్నా బోరుకొడితే సినిమాకొ లేదా లాంగ్  డ్రైవ్ కో లేదా ఏదైనా రెస్టారెంట్ కో వెళతారు. కానీ ఈ ప్రేమ జంట డీఎన్ఏ పరీక్షా చేయించుకొని తమ పూర్వీకుల గురించి తెలుసుకోవాలని కున్నారు. ఇద్దరు కలిసి డీఎన్ఏ పరీక్ష చేయించు కున్నారు. ఫలితాల కోశం ఎదురు చూస్తున్నారు. ముందుగా అమ్మాయి తన పూర్వీకుల గురించి అడిగింది తన పూర్వికు ఎంతో మంచి వారని చదువుకున్న వారని తేలింది.ఇప్పుడు అబ్బాయి  వంతుఈ ఫలితలే అతని కొంప ముంచింది. అతని డిఎన్ఏ ఫలితాలలో తన పూర్వికులు హంతకులు అని తేలింది. దీనితో  ఆ అమ్మాయి ని పూర్వికులు హంతకులు అని చెప్పి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here