కూతుళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో సెక్స్ చేసిన మహిళా ……

0
26

అమెరికా లోని కాలిఫోర్నియాలో లైటిల్ అనే 41 ఏళ్ళ వయస్సు కల యువతీ పెళ్ళై టీనేజ్ వయస్సులో ఉన్న ఇద్దరు కూతుర్లు కూడా ఉన్నారు. ఐన ఆమెకు కోరికలు చావలేదు. తనకు ఉన్న కోరికలు తీర్చుకోవడానికి తన కూతురల్క బోయ ఫ్రెండ్స్ లను వాడుకున్నది. యువకులతో శృంగారం జరిపింది. ఈ విషయం అందరికి తెలియడంతో ఇప్పుడు జైలు శిక్ష అనుభవిస్తుంది. లైటిల్ అనే 41 ఎఏళ్ళ మహిళకు ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారు.

ఆ ఇద్దరు కూతుర్లు తమ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లను తీసుకొని వచ్చి ఆమెకు పరిచయం చేశారు. వారిని ఏదో మాయ మాటలు చెప్పి లొంగదీసుకున్నది లైటిల్. వారిద్దరిని ఒక చోటుకి తీసుకొని వెళ్ళింది. అక్కడ వారికి మందు, సిగరెట్ అందించింది. ఆ తరువాత సెక్స్ చేయాలనీ వారిని బలవంతం చేసింది. ఆలా వారిద్దరితో 21 సార్లు సెక్స్ చేసిన తరువాత ఇంట్లో వదలింది. ఆ కుర్రాళ్ళు లైటిల్ భర్తతో మాట్లాదరు. తాము చేసిన తప్పును ఓ కుర్రాడు అతనితో చెప్పాడు. అయితే అతన్ని వదిలి పెట్టడం ఇష్టం లేని లైటిల్ తరుచు కలిసి సెక్స్ చేయాల్సిందిగా బలవంతం పెట్టింది. అతను పోలీసులకు పిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి లైటిల్ ను జైలు శిక్ష విధించారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here